quảng cáo a-ads

6/06/2018

Birdy Escape

Giúp cho chim để thoát khỏi các trang trại nhà máy! Trước mặt bạn nằm con đường gai góc đối với tự do thông qua hàng chục cưa tròn, máy nghiền và súng phun lửa! Masha cánh nhanh khéo léo né tránh các chướng ngại vật - và sau đó bạn sẽ có một cơ hội để được tự do!
Thu thập tiền xu và hoàn thành nhiệm vụ để khám phá tất cả những nhân vật thú vị!

Version : 1.7.1
Root : No
Mod :

1.Click on the gift in the upper left corner to get a lot of money.
Note :
Mod not work → inbox me  : vietgamemod
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Tip :
  Các mẹo trong game
➤  Hướng dẫn sử dụng Tool
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đăng nhập game 
Download :