quảng cáo a-ads

5/18/2018

라테일 W

널 처음 본 그때 그 설레임~♥
♬ PC온라인의 향수!
기존 원작의 향수와 감성을 그대로 모바일로 옮겨
간편한 조작으로 언제 어디서나 새로 플레이 하다.
♬ 흥미롭고 놀라운 이야기가 끊이지 않는 스토리텔링RPG의 배경과 스토리를 기반으로 자연스러운 연결 및 부담없이 즐길 수 있는 잘 빠진 스토리라인
 
Version : 1.38.21.29100
Root : No
Mod :

1) x10 hp
2) x10 mp
3) x5 jump
Use ps version and pass the tutorial in game (its one fight with boss)
Note :
Mod not work → inbox me  : vietgamemod
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Tip :
  Hướng dẫn tải game
➤  Hướng dẫn cài game
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đặng nhập game 
Download :