quảng cáo a-ads

7/12/2018

Summon Rush

Triệu hồi và giải phóng các sinh vật quý hiếm và xung đột trong trận đánh như bạn đã không bao giờ có kinh nghiệm trước!
[Thẻ chiến lược deck]
Tùy chỉnh deck của bạn một cách chiến lược và triệu hồi những sinh vật quan trọng đối với hiệu quả tối đa!
Trộn & phù hợp với kỹ năng độc đáo và đặc điểm chiến đấu của mỗi con quái vật để tạo ra boong hoàn hảo!
[Hiểu 5 yếu tố]
Drench cháy với nước!
Tỏa sáng Darkness với ánh sáng!
Tối đa hóa các summoner và sức mạnh tổng hợp quái vật '!
Chinh phục chiến trường bằng cách tạo ra các boong hoàn hảo!

Version : 4.5
Root : No
Mod :

- Infinite MP
- God mode
- Insane attack
Note :
Mod not work → inbox me  : vietgamemod
How to install :
- Delete version Playstore
- Dowload Apk and OBB
- Install Apk
- Extract OBB and copy file name com.mobirix.rush paste in sdcard / android / obb
- Play
Review Game :
Tip :
  Hướng dẫn tải game
➤  Hướng dẫn cài game
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đặng nhập game 
Download :