quảng cáo a-ads

5/09/2018

삼국지블러드

트리플 체인징 액션 삼국지블러드! 
3NO! 3YES! 서비스 보장으로 보다 즐겁게 플레이 하세요!
■■■ 게임 특징 ■■■■
▶3NO! 3YES! 서비스 보장◀
하나. 결제 걱정 NO! 다이아 YES!!
- 접속 날이 길어질수록 쌓여만 가는 다이아
두울. VIP NO! 마일리지 YES!
- 플레이 할수록 쌓여가는 마일리지로 마일리지 상점을 이용하세요
세엣. 할게 없어요 NO! 컨텐츠 YES!
- 출시 버전부터 어마어마하게 준비 되어 있는 컨텐츠 볼륨! 직접 확인 하세요
Version : 0.0.8
Root : No
Mod :

- Menu Mod
- One hit
- God mode
Note :
Mod not work → inbox me  : vietgamemod
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Tip :
  Hướng dẫn tải game
➤  Hướng dẫn cài game
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đặng nhập game 
Download :