quảng cáo a-ads

6/04/2018

Club Audition - Korea 클럽 오디션

♥ 게임 특징 ♥
클럽오디션 시즌2 업데이트!!
다시 한번 손 끝으로 즐기세요~!
전 세계 7억 유저가 검증한 클럽오디션이 모바일로!
그 감동 그대로 모바일에서 즐겨 보세요!!
 
Version : 11500
Root : No
Mod :

1. Mod auto perfect
2. Mod auto greate
3. Mod + 300 Score
4. Menu On/Off mod
In Bubble Pang mode/ Need press 1 key firts. Then it will auto dance
Note :
Mod not work → inbox me  : vietgamemod
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Tip :
  Hướng dẫn tải game
➤  Hướng dẫn cài game
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đặng nhập game 
Download :