quảng cáo a-ads

4/01/2018

THREE KINGDOOM - 삼국지블러드 백과사전

Nếu bạn cần phải tải về Tam Quốc Máu người dùng các ứng dụng được yêu cầu! Nhận tin tức mới nhất và một loạt các mục tiêu một trong những ứng dụng Three Kingdoms Máu Bách khoa toàn thư!

Version : 1.0.10
Root : No
Mod :

- Menu
- One hit 
- God mode
How To Install :
- Unstall version CHplay
- Dowload Apk and Install
- Play
Review Game : 
Tip :
  Các mẹo trong game
➤  Hướng dẫn sử dụng Tool
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đăng nhập game 
Download :