quảng cáo a-ads

4/12/2018

生化危机MAX

游戏介绍未来的地球,邪恶组织发动了生化袭击,这场成为审判末日的浩劫杀了无数生命,在这场浩劫中幸存下来的人们,是人类最后的希望,他们建立起庇护所基地,在无边的尸潮中奋战不休,只为重燃文明的火种。人类,灭绝还是救赎,全掌握在你的手中

Version : 25.2.14
Root : No
Mod :
1. Mod Menu

2. Enemy Low Attack
3. Enemy Low Defense
4. Enemy Low HP
5. Free Vip 4 , Free 500000 Money, Free 5555 Diamond
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :

Tip :
  Các mẹo trong game
➤  Hướng dẫn sử dụng Tool
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đăng nhập game 
Download :