quảng cáo a-ads

4/28/2018

Màu theo số - Đa giác

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
Phát màu mới nhất bằng số trò chơi ghép hình trên Android! Miễn phí! 
Chạm để hoàn thành các tác phẩm nghệ thuật đa dạng thấp như chơi trò chơi ghép hình! 
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
Bạn mệt mỏi với những ứng dụng màu sắc crappy pixel? Thử mới này với tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời & câu đố ghép hình!
Màu theo số - Nghệ thuật đa dạng phổ biến ở trẻ em và người lớn! Đây là màu sắc mới nhất của ứng dụng số với hình đa giác đẹp đẹp.
Đây là một số miễn phí vẽ APP sandbox cho tất cả mọi người, cách tốt nhất để giảm căng thẳng.

Version : 2.7
Root : No
Mod :
1. Unlock full version

Mod not work → inbox App Line id : vietgamemod
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :

Tip :
  Các mẹo trong game
➤  Hướng dẫn sử dụng Tool
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đăng nhập game 
Download :