quảng cáo a-ads

5/03/2018

Foodtruck_Dumpling!

Bạn là đầu bếp chúng tôi đang tìm kiếm!
Hệ thống rất đơn giản!
Đồ họa dễ thương!
Tải xuống miễn phí!
Dễ học!
Giao diện sạch!
9 ngôn ngữ!

Version : 3.3
Root : No
Mod :

1. Money
Note : 
Mod not work → inbox fanpage facebook.com/vietgamemod
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Tip :
  Các mẹo trong game
➤  Hướng dẫn sử dụng Tool
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đăng nhập game 
Download :