quảng cáo a-ads

4/25/2018

BÁ ĐẠO TAM QUỐC

Một phiên bản hoạt hình của phiên bản Q phim hoạt hình lật đổ hành động RPG tay kiệt tác du lịch. Trò chơi có phiên bản Q mát mẻ của các nhân vật, cảnh đối thoại vui nhộn, não không có ý nghĩa để lỗ cách để kể lại câu chuyện giữa ba tướng lĩnh. Q phiên bản của hình ảnh của luôn thay đổi, 100 loại sự lựa chọn với các tướng lĩnh, cảm xúc chi phối ba nước, Shuangkuaigan phong kiến quyền bá chủ. Kinh nghiệm mới chưa từng có của ba nước.

Version : 1.0
Root : No
Mod :
1. Mod Menu

2. One Hit PVP / PVE
3. God mode
Note : 
Mod not work → inbox fanpage facebook.com/vietgamemod
How to install :
- Delete version Playstore
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Tip :
  Các mẹo trong game
➤  Hướng dẫn sử dụng Tool
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đăng nhập game 
Download :