quảng cáo a-ads

3/27/2018

Shadow Hunter

Nếu thành công, Gamble ngay lập tức nâng cấp !!
Doelnom là khái niệm mới thú vị mà RPG!
Trong một dao găm từ một vũ khí truyền thuyết cổ xưa!
Hãy nâng bóng của bạn để giải cứu một nàng công chúa bị bắt cóc!
Nhịp độ như điên!
mục Jackpot mà có được tất cả mọi người chiến đấu khó khăn!
Doelnom được ly kỳ hệ thống nâng cấp Gamble!

Version : 1.25
Root : No
Mod :
1. Unlimited Coin
2. Unlimited Diamond
How To Dowload :
http://www.vietgamemod.net/p/version-1_14.html
How To Install :
- Delete version Playstore
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game : 
Link Download: