quảng cáo a-ads

3/04/2018

Module TD. Sci-Fi Tower Defense

Được thành lập vào những người yêu thích TD cho những người yêu thích sự phức tạp này, Module TD đã sẵn sàng để kiểm tra sức mạnh của tinh thần và nhân vật của bất kỳ thể loại Tower Defense sành ăn! Một loạt các tháp với một số chẵn lớn hơn của add-ons khác nhau và khả năng thay đổi vỏ cho từng loại khác nhau của kẻ thù! Ngoài ra, bạn có thể thay đổi đường đi của kẻ thù, sắp xếp lại các mức như bạn thấy phù hợp. Nhưng đừng nghĩ rằng điều này sẽ tạo điều kiện cho công việc của bạn! Mỗi cấp độ mới sẽ là một thách thức và bạn phải sử dụng tất cả sự khéo léo của bạn để tìm một cách để giành chiến thắng.

Version : 1.31
Root : No
Mod :

1. Unlimited Gold
2. Unlimited Crystal
How to download :
http://www.vietgamemod.net/p/version-1_14.html
How to install :
- Unstall version CHplay
- Dowload Apk
- Install APK
- Play
Review Game :
Link :