quảng cáo a-ads

3/15/2018

Job Hunt Heroes : Idle RPG

■ Giới thiệu
Những anh hùng đang khổ sở tìm việc, nhà vua đang tuyển dụng những anh hùng ưu tú...
Trải nghiệm chiến đấu cùng với 5 anh hùng! Hãy quên đi tất cả những game nhập vai treo khó khăn vốn có!
Tận hưởng thu thập và chiến đấu tự động! Hãy trải nghiệm game nhập vai treo không ngừng tăng trưởng ngay!

Version : 6.0.0
Root : No
Mod :
1. Money*

2. Gems*
* Buy in shop
* Edit the language in the settings
How To Dowload :
http://www.vietgamemod.net/p/version-1_14.html
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :


Link down :