quảng cáo a-ads

3/20/2018

Flying Dragon Simulator 2018: Trò chơi Rồng Mới

Sau khi phát hành thành công Ultimate Dragon Rampage 2017 và trò chơi Angry Dragon, Urban Play Trò chơi đang tung ra trò chơi mô phỏng mới Flying Dragon Simulator 2018 . Phiên bản mới của nhà phát triển Dragon Simulator 2017.
Flying Dragon Attack 2017 ở Vương quốc Rồng , trò chơi mới 2018! Mô phỏng rồng hàng đầu và tốt nhất là ở đây.

Version : 1.6
Root : No
Mod :

- Money
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Link :