quảng cáo a-ads

3/25/2018

Fantasy Plan Heart Collection

"Kế hoạch ảo" là một trò chơi ARPG xã hội sôi động và yêu thương. Người chơi cần phải giải mã các cơ quan thú vị khác nhau trong khi chiến đấu trong trò chơi. Từ chế độ hoạt động bánh xe trái và bánh xe truyền thống, chế độ "rocker ảo" không có định vị nào làm cho thao tác này trở nên tùy tiện hơn, một tay hoặc cả hai tay? Nó tùy thuộc vào bạn! Ánh sáng bản đồ phổ biến và phổ biến và tùy biến nhân vật cá nhân hóa cho phép bạn thưởng thức bữa tiệc thị giác. Hệ thống xã hội phong phú và thú vị mang lại cho bạn cuộc sống trò chơi sống động nhất.

Version : 1.3
Root : No
Mod :

Mod Menu
- Invincible
- xATK
- xCombo
- xMove Speed
- Max MP
- Max SP
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Link :