quảng cáo a-ads

3/11/2018

Fantasy Blade

Bắt đầu một cuộc phiêu lưu trong thế giới khác biệt tuyệt vời! 3DMMORPG là một mobile games phiêu lưu hăng hái nhất trong thế hệ tiếp theo do nhóm R&D hàng đầu tạo ra. Với những ưu điểm như đã phong phú nhiều dòng tăng trưởng, tất cả mọi người đều được tham gia BOSS thế giới, con thú cưỡi cao cấp hơn và pet siêu tinh khôn, không yêu cầu nghề nghiệp, cũng như chuyển đổi những vũ khí bao gồm rìu lớn, quyền bộ và cung tiễn một cách tự do, mang lại trải nghiệm chiến đấu thoải mái nhất! Còn có nhiều phần thưởng đăng nhập, hãy đến đây để tạo ra phong cách chiến đấu riêng của mình, mở ra thời kỳ phiêu lưu anh hùng độc quyền!

Version : 1.0.15
Root : No
Mod Menu :
1. 
ATTACK Multiplier *
2. DEFENSE Multiplier *
3. No Skill Cooldown *
* Click icon girl in game
How To Dowload :
http://www.vietgamemod.net/p/version-1_14.html
How to install :
- Unstall version CHplay
- Dowload Apk 
- Install Apk
- Play
Review Game :
Link down :