quảng cáo a-ads

3/11/2018

Cats Alchemy

Làm cho con mèo với phép thuật! Sự tiến hóa của mèo từ hai con mèo! Wizard mèo - pháp sư kiểm soát sự tiến hóa của mèo! Con mèo ma thuật làm! Làm cho con mèo của bạn, trộn với mèo con phù thủy! Lựa chọn gì mèo để hãy để làm một siêu mèo! Xem công thức nấu ăn của sự tiến hóa của ma thuật, sách! Wizard mèo trộn mèo với sự giúp đỡ của phép thuật và phù thủy! Chơi ma thuật thẻ khi mèo con là kỳ diệu phát triển! Kết quả của sự tiến hóa của hai con mèo bạn ngạc nhiên! Hãy tuyệt vời và độc đáo mèo với sự tiến hóa! Thu thập các tinh thể và tiền để mua lồng khác nhau cho mèo và wizard mèo! Thu thập các chú mèo con từ ma thuật cuốn sách! Trò chơi cho bất người con mèo!

Version : 4.5
Root : No
Mod :
1. Money *

2. Gems *
* Buy in shop
How to install :
- Unstall version CHplay
- Dowload Apk 
- Install Apk
- Play
Review Game :
Link down :