quảng cáo a-ads

3/08/2018

幻想少女

"Fantasy girl" một phong cách Nhật Bản là rất dày Mei Mengniang vai trò chơi chiến thuật theo lượt

Version : 1.0.0
Root : No
Mod :

+ MOD MENU MOD
+ MOD ONE HIT
+ MOD GOD MOD
LƯU Ý : TẮT MENU CHƠI QUA MÀN 1-6 SAU ĐÓ BẬT MENU VÀ TẬN HƯỞNG
How To Dowload :
http://www.vietgamemod.net/p/version-1_14.html
How To Install :
- Unstall version CHplay
- Dowload Apk
- Install Apk
- Play
Review Game : 
Link :