quảng cáo a-ads

4/11/2018

Bad 2 Bad

'고라트 빈 모하메드'가 이끄는 테러조직 '알 카달라'가 세계의 평화를 위협하고 있습니다. 판 소령과 개성넘치는 B2B 델타 대원들과 함께 테러조직을 소탕하고 세계의 평화를 지켜 주시기 바랍니다.
- 케이트 스피어스 상사 올림

Version : 1.1.7
Root : No
Mod :

1. Live don't decrease
How To Install :
- Unstall version CHplay
- Dowload Apk
- Install Apk
- Play
Review Game : 
Tip :
  Các mẹo trong game
➤  Hướng dẫn sử dụng Tool
➤  Các lỗi thường gặp
➤  Làm thế nào đăng nhập game 
Download :