quảng cáo a-ads

2/03/2018

Tinh Linh Đại Chiến

Thế giới Tinh Linh Đại Chiến đang bị hỗn loạn bởi sự xâm lăng của các tinh linh độc ác. Với tài năng lãnh đạo của mình bạn phải tập hợp các tinh linh để bảo vệ thế giới. 
Tinh Linh Đại Chiến với nhiều chức năng hấp dẫn:
-Mở anh hùng
-Nâng cấp anh hùng
-Bảo vệ thành trì
Version : 1.0.5
Root : No
Mod :

Gold
- Silver
How To Dowload :
http://www.vietgamemod.net/p/version-1_14.html
How To Install :
- Delete version Playstore
- Dowload Apk install
- Play
Review Game : 

Link Download :