quảng cáo a-ads

2/03/2018

Hoc Vien Thu Cung

Học Viện Thú Cưng là trò chơi lấy đề tài thu phục và huấn luyện thú cưng. Trò chơi đem lại thế giới huấn luyện thú quen thuộc. Bạn phải nhập vai vào một huấn luyện viên tại học viện để bắt đầu hành trình thu phục nhiều loài siêu thú khác nhau.
Học Viện Thú Cưng sở hữu nhiều chức năng hấp dẫn:
-Thu phục thú cưng
-Huấn luyện và nâng cấp thú
-Thuộc tính thú tương sinh tương khắc
-Hệ thống vật phẩm da dạng
-Thú cưng đa dạng
Version : 1.0.5
Root : No
Mod :

Gold
- Silver
How To Dowload :
http://www.vietgamemod.net/p/version-1_14.html
How To Install :
- Delete version Playstore
- Dowload Apk install
- Play
Review Game : 
Link Download :