quảng cáo a-ads

2/03/2018

Darkness for League of Legends

Không cần phải giới thiệu “League of Legends” một trò chơi mà hàng triệu người trên thế giới đang tham gia!
Và bây giờ, với chất lượng tốt nhất trò chơi hành động “The darkness for League of Legends” vừa mới ra mắt!
Nó miễn phí 100% cho tất cả mọi người, và yêu cầu duy nhất là kĩ năng tuyệt vời của bạn mà thôi.
Version : 1.7.3
Root : No
Mod :

- No skill CD
How To Dowload :
http://www.vietgamemod.net/p/version-1_14.html
How To Install :
- Delete version Playstore
- Dowload Apk install
- Play
Review Game : 
Link Download :