quảng cáo a-ads

1/13/2018

Pocket World: Đảo Khám Phá

※Top 10 Chung kết Lễ hội Game Indie 2017 của Google Play※
Sự tự do chưa từng có trong các game RPG di động!
Nhân vật của bạn lớn lên trong một thị trấn tạo từ các hình khối, và mọi thứ bạn nhìn thấy đều có thể được tương tác!
Tùy chỉnh nhân vật của riêng bạn, phát triển nhân vật và bước vào thế giới Pocket World đầy quyến rũ☆
Version : 1.1.2
Root : No
Mod :

1.) God Mode
2.) 10x exp gain
3.) High Drop Rate
4.) High Gold Gain
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :
Link :