quảng cáo a-ads

1/17/2018

Ngộ Không Kỳ Truyện-WuKong


Version : 1.2.1
Root : No
Mod :

- Vip 15 ( có thể nhận phần thưởng VIP )
- 2000000 Bạc
- 12888 Kim cương 
- physical strength * 300
- Miễn phí 160 phiếu Swipe mỗi ngày đăng nhập
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and Install

- Play
Hướng dẫn đăng ký : 
Link down :