quảng cáo a-ads

3/24/2018

Pokemon Black 2

Pokemon Black 2 được biết đến như là một trong những phiên bản đầu tiên của game về Pokemon trên Nintendo DS. Với các thành công đi trước, xuyên suốt từ những ngày đầu tiên Pokemon xuất hiện trên thế giới, với những cái tên đã đi vào huyền thoại như Pikachu, Satoshi, Ash Ketchum.. 

Version : Viet Hoa
Root : No
Mod :
1.) Exp

2.) dmg, def
3.) Speed
4.) Iteam
5.) v.v... more
Note : if cheat don't work . you need copy and paste urcheat.dat to sdcard / Drastic 
How to install :
- Download File Zip
- Extract File Zip 
- Install Drastic and open
- Choose Pokemon black 2 
- Play
Review Game :
Link down :