quảng cáo a-ads

10/22/2017

Everwing


Tap to play
Version : Game Facebook
Nếu bạn nào không có máy tính hay không tự làm được inbox fanpage nhé giá cả thương lượng
- hack pet huyền thoại 3 con
- hack level tướng 
- hack vàng
- hack cup
- hack mở khóa tướng mình muốn
Hướng dẫn bằng hình ảnh : 
Code copy sử dụng ở hình số 5 : InstanceCache.prototype.writeDirtyInstancesToState 
- Bước 1 : vào link này Click Here
- Bước 2 : ấn f12 ta sẽ được như hình bên dưới


Hướng dẫn bằng clip  :