quảng cáo a-ads

6/02/2017

Kingdom Warriors

Kingdom Warriors
Version: 1.4.0
Root : No
Hack : 
- High damage
- God mode
Hướng dẫn cài đặt :
- Xóa bản cũ nếu có
- Tải apk
- Cài đặt apk 
- Play
Link dow + Hướng dẫn 
Apk Dowload
SinhVienIT.NET---admin1.gif  Moder Kebienthai SinhVienIT.NET---admin1.gif