quảng cáo a-ads

1/22/2018

Kill Shot Bravo

Chào mừng binh sĩ thực hiện nhiệm vụ mới của bạn, với tư cách là một tay súng thuộc Lực lượng Đặc biệt tinh nhuệ! 
NHIỆM VỤ
Trang bị cho mình các vũ khí chết người và trang bị quân sự mới nhất để hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm và phá hủy bí mật sâu trong khu vực của đối thủ. Bạn là tuyến đầu phòng thủ chống lại các đe dọa nguy hiểm nhất với an ninh thế giới!
Đến những địa điểm bí mật trong cuộc săn đuổi của bạn để loại trừ các đe dọa khủng bố, một nhà máy vũ khí ở nơi hẻo lánh trên núi, một căn cứ không quân bí mật, và một hầm trú ẩn ngầm của đối phương 
Version : 4.4.1
Root : No
Mod :
1. No Sway

How To Dowload :
http://www.vietgamemod.net/p/version-1_14.html
How to install :
- Unstall version chplay

- Dowload Apk and Install
- Play
Review Game :
Link down :