quảng cáo a-ads

6/04/2017

崩坏BT

崩坏BTVersion: 1.2.1
Root: No 
Hack : 
- Dame
- No Skill CD
- Defend
- Vip 15


Hướng dẫn cài đặt :
- Xóa bản cũ nếu có
- Tải apk
- Cài đặt apk 
- Play
Link dow + Hướng dẫn 
Apk Dowload
SinhVienIT.NET---admin1.gif  Moder m๖ۣۜG-Keny SinhVienIT.NET---admin1.gif