quảng cáo a-ads

5/29/2017

Pokémon Shuffle Mobile

Pokémon Shuffle MobileVersion : 1.10.0
Root : No
Hacks:
Increased attack damage (x500)
All Mega Stones Unlocked (Buggy)
All Pokémons Max level
Increased the coins rewards
Lưu ý : với việc máy không root , bắt buộc bạn phải lấy mã để lưu dữ liệu của mình trong vòng 30 ngày . mã ở phần cài đặt trong menu màn hình chính khi vào game 
Hướng dẫn cài đặt :
- Xóa bản cũ nếu có
- Tải apk 
- Cài đặt apk 

- Play
Link dow + Hướng dẫn 
Apk Dowload