quảng cáo a-ads

5/23/2017

CrazyDragon

CrazyDragon 

Version: 1.0.1122
Root: No
Hack : 
1.) god mode (BGM ON)
2.) no CD (SFX ON)
3.) massive dmg (voice ON)
4.) auto enabled
5.) auto skill enabled
Hướng dẫn cài đặt :
- Xóa bản cũ nếu có
- Tải apk 
- Cài đặt apk 
- Play
Link dow + Hướng dẫn 
Apk Dowload
SinhVienIT.NET---admin1.gif  Moder BTG-EMT SinhVienIT.NET---admin1.gif