quảng cáo a-ads

5/28/2017

Advancing Heroes

Advancing Heroes 
Version: 0.0.1.0
Root : No
Hack : 
- High damage
- God mode
Hướng dẫn cài đặt :
- Xóa bản cũ nếu có
- Tải apk và OBB
- Cài đặt apk 
- Giai nén OBB copy thư mục com.xxx.xxx dán vào sdcard / android / OBB
- Play
Link dow + Hướng dẫn 
Apk Dowload  OBB Dowload
SinhVienIT.NET---admin1.gif  Moder Kebienthai SinhVienIT.NET---admin1.gif