quảng cáo a-ads

1/22/2018

Vlogger Go Viral - Game Ông hoàng video

Sẵn sàng trở thành người nổi tiếng tiếp theo trên Internet trong trò chơi Vlogger Go Viral, trò chơi nhấp chuột lúc rảnh rỗi sẽ khiến cho kênh của bạn từng bước một vượt lên hạng đầu bảng. Hãy bắt đầu chỉ với máy ảnh trong tay và giấc mơ trong tim, rồi leo lên vị trí ngôi sao nổi tiếng. Bạn có đủ khả năng để vươn tới không?
Version : 2.4.1
CHplay
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.tapps.vloggergoviral&hl=vi
Root : No
Mod :
1. Gems

How To Dowload :
http://www.vietgamemod.net/p/version-1_14.html
How to install :
- Uninstall playstore version
- Dowload Apk and install
- Play
Review Game :

Link down :