quảng cáo a-ads

9/28/2016

Zombie Smasher - hack brains/ads free


Italy Games Arcade 
OSAndroid 2.1 
Version: 1.7

Tính năng hack : brains/ads free
Hướng dẫn cài đặt : 
- xóa bản cũ nếu có
- tải bản hack 
- cài đặt và play 
Link dow : Nhấp vào đây