quảng cáo a-ads

9/30/2016

Return of Darkness - hack bất tử / tăng tốc

Return of DarknessGameview International Nhập vai
OSAndroid 2.3 trở lên
Version1.8.0
Hướng dẫn cài đặt :
- Xóa bản cũ nếu có
- Tải 2 file apk và SX
- Cài đặt file apk
- giải nén file SX nếu được file : 
data : thì giải nén file [Data].rar  rồi copy paste vào sdcard/android/data
Obb : thì giải nén file Obb].rar  rồi copy paste vào sdcard/android/Obb
- Play
Link dow : 
Link apk : Nhấp vào đây
Link file SX : Nhấp vào đây