quảng cáo a-ads

9/30/2016

Lord of Dark - x10 sát thương / phòng thủ

Lord of Darkgu xinlie Role Playing
OSAndroid 4.0.3  
Version1.2.69208
Hướng dẫn cài đặt :
- Xóa bản cũ nếu có
- Tải và cài đặt bản hack
- Play
Link dow :