quảng cáo a-ads

9/27/2016

崩壊学園【本格横スクロールアクションゲーム】( gunz girl school day )
version : 3.4.52
Root máy : có
Hack :
x9 damage
x2 speed
bất tử
Hướng dẫn cài đặt :
- Dowload file apk và Obb
- cài đặt file apk và giải nén file Obb
- vào file Obb đã giải nén copy thư mục
com.miHoYo.HSoDv2JPOriginalEx paste vào /sdcard/Android/Obb