quảng cáo a-ads

9/27/2016

Clumsy Ninja - hack vô hạn tiền / kim cương

Clumsy Ninja

NaturalMotionGames Ltd Adventure
OSAndroid 2.3.3 +
Version: 1.28.1


Hướng dẫn cài đặt :
- Xóa bản cũ nếu có
- Tải apk 
- Cài đặt apk 
- Play
Link dow :