quảng cáo a-ads

2/11/2016

Au Star


Au Stars –Ấn phẩm kỷ niệm 10 năm huyền thoại Audition. Game âm nhạc duy nhất trên mobile tích hợp cả thời trang, âm nhạc, vũ đạo, karaoke online trên cùng một sản phẩm. 
Version : 1.5.0
Root : No
Mod :
1. Auto perfect 
2. Tắt bật great , cool , miss tùy ý  
Hướng dẫn cài đặt :
- Xóa bản cũ nếu có
- Tải apk 
- Cài đặt apk 
- Play
Trailer Game :Link dow :